lta_webinaariErrare humanum est – ihminen on erehtyväinen

Terveydenhuollossa ja potilaan hoidossa tapahtuu inhimillisiä virheitä, eikä niiltä voida koskaan täysin välttyä. Lääkehoidon poikkeamat ovat yleisin potilasturvallisuutta vaarantava tekijä terveydenhuollossa.

Vaikka virheitä ei voida poistaa, niistä voidaan oppia ja niiden määrä voidaan minimoida järjestelmällisellä työllä. Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaankin toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla turvataan lääkkeiden oikea ja turvallinen käsittely ja käyttö lääkepaketista potilaalle asti.

Kuulostaa loogiselta vai mitä?

Vaikka perusajatus on teoriassa selkeä ja maalaisjärjellä hahmotettavissa, on käytäntö puolestaan usein hieman haastavampi.  Käytännössä pitää

  • luoda toimintamallit ja sovittaa ne omaan toimintaympäristöön sopivaksi
  • kouluttaa koko henkilökunta ymmärtämään toimintamallit ja niiden merkitys
  • saada kaikki sitoutumaan toimintamalleihin myös kiireisessä arjessa
  • seurata turvallisuuden kehittymistä ja päivittää toimintamalleja säännöllisesti vastaamaan nykytilaa

Ja kaikki tämä tietenkään ketään syyllistämättä.

Ei enää niin helppo nakki? Ei hätää, me olemme täällä sinua varten!

Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus

Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin, kuten palvelutaloihin, tehostamaan potilasturvallisuutta ja tuottamaan kliinisen farmasian asiantuntijapalveluita. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetusjaksoista, itsenäisestä opiskelusta verkkoympäristössä sekä käytännön harjoituksista.

Opinnoissa

  • saat monipuolista ja laaja-alaista osaamista lääkehuollon turvallisesta toteuttamisesta
  • tutustut lääkehoitosuunnitelmiin ja niiden tuottamiseen teoriassa ja käytännössä
  • opit tunnistamaan ja hallitsemaan lääkehoitoprosesseihin liittyviä riskejä
  • sisäistät turvallisuusajattelun ja saat työkaluja sen edistämiseen
  • syvennät asiantuntijuuttasi sekä parannat valmiuttasi tuottaa ja myydä asiantuntijapalveluita

SEURAAVAT KOULUTUKSET

Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA), Tampere – Kevät 2019

Seuraava koulutus LTA -koulutus alkaa Tampereella keväällä 2019. Ilmoittaudu tästä!