MIKÄ ON LHA?

Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi erikoistunut farmaseutti tai proviisori hallitsee uusimpien interaktiotietokantojen käytön ja osaa tulkita niiden kliinisen merkityksen. Hän on perehtynyt tämän hetken haasteellisimpiin kuuluvien sairauksien lääkehoitojen suosituksiin eri ikäryhmille.

Laaja uusien tietokantojen hyödyntäminen ja niiden tulkinta sekä niistä saatavan tiedon esittäminen ovat asiantuntijuuden perusta.

Koulutus on suunniteltu työnohella suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi farmaseuteille ja proviisoreille.