MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 0,5 op

  • Tutustuminen moniammatilliseen yhteistyöhön
  • Sidosryhmien informointi

LHKA – jatkokoulutuksessa moniammatillisuus on koko LHKA-prosessin punainen lanka