KLIININEN FARMASIA 7,5 op

Sisältää seuraavat osiot:

  • Unettomuus ja depressio
  • Farmakokineettiset yhteisvaikutukset
  • Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset
  • Iäkkäiden lääkehoito
  • Kivun lääkehoito
  • Munuaisten vajaatoiminta

Lähipäivissä käsitellään lääkehoidon arvioinnin kannalta merkityksellisiä asioita, mm.

  • Eri sairauksien lääkehoidoista: unettomuus, depressio ym.
  • Pääpaino ikääntyneissä
  • Peruslaboratoriotutkimuksista ainoastaan Krea-arvo (GFR – arvo)

Kliinistä farmasiaa käsittelevillä luennoilla käsitellään aina myös potilastapauksia