KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

LHA koulutuksen laajuus on 20 op:

  • Kliininen farmasia 7,5
  • LHA potilastapaukset 4 op
  • Työkalut ja menetelmät 4 op
  • Moniammatillinen yhteistyö 0,5 op
  • Palvelun kehittäminen ja markkinointi 4 op

Kyseessä on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetuspäivät ja itsenäiset tehtävät verkko-oppimisympäristön ja käytännön tekemisen kautta. Lähiopetuspäiviä on yhteensä kymmenen (5 x 2 päivän lähijaksoa) ja opinto-oikeusaika on lähtökohtaisesti vuoden. Lähijaksot jakautuvat tasaisesti noin 1,5-2 kuukauden välein ja ne pyritään järjestämään aina torstai-perjantai -akselille.

LHA-koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suoritetaan työn ohella, työpaikka ei ole kuitenkaan edellytys koulutuksen suorittamiselle.

Koulutuksen aikana käydään läpi käsitellään runsaasti potilastapauksia ja osallistujat suorittavat myös aitoja lääkehoidon arviointeja koulutuksen aikana.