Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta ja tuoda farmaseuttisia huomiota lääkärin päätöksenteon tueksi.

Koulutus on suunniteltu työn ohella suoritettavaksi täydennyskoulutukseksi farmaseuteille ja proviisoreille. Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetusjaksot ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät verkkoympäristössä.

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijaksi erikoistunut farmaseutti tai proviisori osaa hyödyntää monipuolisesti tietolähteitä  ja tulkita niiden kliinisen merkityksen. Hän on perehtynyt yleisimpien sairauksien lääkehoitojen suosituksiin ja ikääntymisen mahdollisiin vaikutuksiin lääkehoitojen toteutumiseen.

ILMOITTAUDU MUKAAN LHA-koulutukseen!