LHKA ADVANCED -KOULUTUSKOKONAISUUS!

 

LÄÄKEHOITOJEN ARVIOINNEILLA POTKUA POTILASTURVALLISUUTEEN

Lääkehoidon arvioinnit tukevat rationaalista lääkehoitoa ja potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon erikoistuessa ja hoitojen monimutkaistuessa tarvitaan yhä vahvempaa osaamista lääkityskokonaisuuksien hallinnasta.

Lääkehoidon arvioinnit ovat nostettu juuri julkaistussa STM:n rationaalisen toimeenpano-ohjelman loppuraportissa tärkeään rooliin terveydenhuollon kehittämisessä. Asiantuntijuutta tarvitaan tulevaisuuden toimintamalleissa yhä enemmän.

LHKA Advanced -koulutuskokonaisuus luo vankan pohjan kliinisen farmasian asiantuntijuuteen ja ohjaa potilaan rationaalisen lääkehoidon mielenkiintoiseen maailmaan.

UUDISTUNUT KOULUTUSKOKONAISUUS: LHKA ADVANCED

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevöitymiskoulutus on uudistunut, LHKA ADVANCED -kokonaisuudeksi, ja se koostuu kahdesta osiosta:

Koulutus alkaa Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksella 20 op (LHA), joka kestää vuoden. Tämän jälkeen opiskelija voi syventää taitojaan vuoden kestävällä Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) jatkokoulutuksella 15 op.

Koulutuksen kaksiosaisuus mahdollistaa opiskelun oman koulutustarpeen mukaisesti. LHA-koulutuksen käytyään opiskelijalla on asiantuntijuus tehdä lääkehoidon arviointeja joko omassa työyhteisössään tai omalla toiminimellä. LHKA-koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea erityispätevyyttä ja hänellä on tiedot ja taidot tehdä lääkehoidon kokonaisarviointeja.

Koulutuskokonaisuuden käynyt erityispätevöitynyt voi ylläpitää taitojaan koulutuksen yksittäisissä lähipäivissä sekä CASEPANKIN ja EXTRANETIN avulla.

YKSITTÄISET KOULUTUSPÄIVÄT

LHKA ADVANCED -koulutuskokonaisuuteen kuuluu kliinistä farmasiaa käsitteleviä koulutuspäiviä, joihin jokainen farmaseutti, proviisori tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi ilmoittautua osallistumatta koulutuskokonaisuuteen! 

LHA namiskaLTA namiskaLHKA namiska