LHKA ADVANCED -KOULUTUSKOKONAISUUS!

 

LÄÄKEHOITOJEN ARVIOINNEILLA POTKUA POTILASTURVALLISUUTEEN

Lääkehoidon arvioinnit tukevat rationaalista lääkehoitoa ja potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon erikoistuessa ja hoitojen monimutkaistuessa tarvitaan yhä vahvempaa osaamista lääkityskokonaisuuksien hallinnasta.

Lääkehoidon arvioinnit ovat nostettu juuri julkaistussa STM:n rationaalisen toimeenpano-ohjelman loppuraportissa tärkeään rooliin terveydenhuollon kehittämisessä. Asiantuntijuutta tarvitaan tulevaisuuden toimintamalleissa yhä enemmän.

LHKA Advanced -koulutuskokonaisuus luo vankan pohjan kliinisen farmasian asiantuntijuuteen ja ohjaa potilaan rationaalisen lääkehoidon mielenkiintoiseen maailmaan.

UUDISTUNUT KOULUTUSKOKONAISUUS: LHKA ADVANCED

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevöitymiskoulutus on uudistunut, LHKA ADVANCED -kokonaisuudeksi, ja se koostuu kahdesta osiosta:

Koulutus alkaa Lääkehoidon arviointi -asiantuntijakoulutuksella 20 op (LHA), joka kestää vuoden. Tämän jälkeen opiskelija voi syventää taitojaan vuoden kestävällä Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) jatkokoulutuksella 15 op.

Koulutuksen kaksiosaisuus mahdollistaa opiskelun oman koulutustarpeen mukaisesti. Jatka lukemista LHKA ADVANCED -KOULUTUSKOKONAISUUS!